Εταίροι του έργου

Είμαστε μια ομάδα 5 οργανισμών από την Ιταλία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα και θα συναργαστούμε με σκοπό την ενδυνάμωση της συμμετοχής και της συνεργασίας των νέων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Gramigna-logo

Gramigna OdV

Η Gramigna ODV είναι μια ιταλική ένωση που προσφέρει κοινωνική ένταξη και βιώσιμη ανάπτυξη σε μειονεκτούντα άτομα (πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές, κρατούμενοι) μέσω της κοινωνικής γεωργίας.

EDUFONS – Centar za celozivotno obrazovanje

Η EDUFONS ιδρύθηκε για να ενισχύσει την τοπική κοινωνία μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, την ενημέρωση, την προώθηση της ενεργού δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα και την απόκτηση βασικών ικανοτήτων.

geyc-logo

GEYC – Group of the European Youth for Change

Η Group of the European Youth for Change – GEYC είναι μια ρουμανική ΜΚΟ, η αποστολή της οποίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να αλλάξουν την κοινότητά τους. Η GEYC συντονίζει τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου PRISMA (http://prisma-network.eu).

check-in-logo

ASSOCIACAO CHECK-IN – COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO

Οι Check-In – Cooperation and Development είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2010 και εδρεύει στη Beja και λειτουργεί από τη Λισαβόνα στην Πορτογαλία. Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμμετέχοντας ενεργά σε δραστηριότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

ied-logo

IED – Institute of Entrepreneurship Development

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι μια ελληνική ΜΚΟ που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και τη συνοχή των κοινωνιών, διεξάγουν έρευνα και είναι σε θέση να παράσχουν καινοτόμες λύσεις.